ANBI

Wat is de VOMM?

De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg (VOMM) bestaat al vanaf 1981. Door vrijwillige inspanning van dorpsgenoten worden kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gerealiseerd. Door acties te organiseren t.b.v. fondsenwerving en door persoonlijke contact bieden mensen uit Muiden en Muiderberg hulp aan mensen in hulpbehoevende landen.
De steun gaat rechtstreeks naar de hulpverleners ter plekke, die een directe relatie hebben met een bij de VOMM bekende Muidenaar of Muiderberger.

Wat zijn de doelstellingen van de VOMM?

 • Bewustwording van en voorlichting over ontwikkelingssamenwerking in de gemeente.
 • Voorwaarden scheppen voor en een bijdrage leveren aan een of meer concrete projecten.

Wat doet de VOMM om deze doelstellingen te bereiken?

 • Organiseren van acties t.b.v. fondsenwerving;
 • Steunen van langjarige projecten in diverse landen, ingebracht en begeleid door een inwoner van de gemeente;
 • Publiceren van acties en resultaten in de nieuwsbrief en op de VOMM website en Facebook-pagina;
 • Samenwerken met lokale overheid en media.

Welke projecten steunt de VOMM tegenwoordig en waar?

 • Guatemala: scholing landbouw en veeteeltmethodes voor indiaanse bergboeren/boerinnen;
 • Kenia: waterproject door het Westerveld Conservation Trust, herstel van vegetatiegroei en drinkwatervoorziening in een verwoestijnd gebied; Imbirikani-project;
 • Nepal: een kindertehuis in Namjung, en sinds de aardbeving hulp voor noodbehuizing school en dorpelingen;
 • Kenia: Safe Spaces, een empowerment project voor jonge meisjes in de sloppenwijken van Nairobi.
 • Mali: Here Bugu (plaats van vrede) een leef-, werk- en leergemeenschap: neem het beste van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur van de ander.
 • Incidentele hulp.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Door te klikken op VOMM Statuten en huishoudelijk reglement opent u het pdf-bestand.

Jaarstukken 2016

In de stukken van de algemene vergadering van 1 maart 2017 vindt u zowel het secretarieel als het financieel verslag over 2016. Daarnaast de notulen van de algemene vergadering van 24 februari 2016.

Vier van de vijf projecten deden ook hun verslag over het jaar 2016 en wat zij met de donatie van de VOMM hebben gedaan. Van sommige projecten zijn daar ook al de aanvraag over 2017 aan toegevoegd.

U vindt dit alles in het boekje (als u het in pdf-boekvorm print) van gehele ALV agenda met bijlage (incl jaarrekening, begroting en projectverslagen)

Het verslag van de ALV  van 1 maart 2017 is in conceptvorm te openen.

 

ANBI-status

Per 1 januari 2008 is de VOMM aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). (RSIN: 816122027)logo-anbi
Omdat de VOMM door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, betekent dit dat uw gift aftrekbaar kan zijn.
U kunt een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris. Wilt  u hiervan gebruik maken, klik dan op de volgende link: anbi overeenkomst periodieke gift in geld vomm.

Na ontvangst van de ingevulde overeenkomst zal de VOMM deze ondertekenen en aan u retourneren.

Bereken met deze rekenhulp hoeveel u kunt besparen of extra doneren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *