Here Bugu – Mali

VOMM ondersteunt project in Mali

Het in 2009 opgerichte leef-, werkgemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) krijgt van de VOMM een bijdrage voor onderwijs aan de kinderen, die daar les krijgen in kleinere klassen dan in de staatsscholen. Het is opgericht door de Malinees Baba Traoré en de Nederlandse Yvonne Gerner.
Het project werkt aan een duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van extreem armen. De stichting tracht door opleiding en betaald werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken.
In Mali is sprake van een groeiende ongelijkheid tussen arm en “rijk”. Dit drijft de allerarmsten, en met name de jeugd, in een isolement van waaruit zij steun zoeken bij- en doelwit worden van radicale organisaties.

De projecten (werk en inkomen, duurzame energie, onderwijs, kunst en cultuur) op Here Bugu en de omgeving worden uitgevoerd, zijn een kweekvijver, een leerschool. Zij versterken het gevoel van eigenwaarde en geven de deelnemers een eigen stem, het opdoen van positieve zelfkennis en ervaring.

Zie voor meer informatie de website van Here Bugu, stichting Rondom Baba.

Verantwoording project 2016 deels door VOMM mogelijk gemaakt

Toen in de zomer 2016 bekend werd dat VOMM een bijdrage wilde leveren aan Here Bugu, was het snel duidelijk dat wij jullie geld wilde inzetten voor onderwijs en opleiding van kinderen en volwassenen. Het belangrijkste antwoord op de armoede en de daarmee samenhangende dreiging van terreur.

Het is een vakopleiding geworden gedurende twee maanden in de vakantieperiode (juli-september). Een project voor vakonderwijs op Here Bugu voor 22 jongens (van onze school en uit de omgeving). Het betreft het lassen en bedraden (vlechten) met duurzaam paracord draad van de hier veelgebruikte stoelen/ 2-persoonbanken. Met de verwachting dat zij na deze opleiding in een van de vele bedrijfjes die hier zijn of bij mensen thuis de stoelen kunnen repareren. De werkplaats is aanwezig op Here Bugu. Samen met de € 1000 die we van jullie mochten ontvangen, hebben we het project, dankzij een gift van dezelfde omvang, kunnen financieren.

Resultaat

Gedurende de zomervakantie van 2016 hebben 22 jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar onder leiding van een ervaren stoelenmatter en lasser het vak geleerd van stoelenmatten. Van de 22 jongens hebben er 12 leren lassen en hebben ze allemaal leren weven/vlechten. Van die 22 gaan een aantal naar school en was dit een zomervakopleiding, de anderen gingen niet naar school en waren analfabeet. 5 jongens zijn aan de slag gekomen en hebben hun eigen basisspullen kunnen kopen. Eén van onze goede medewerkers die de cursus mocht volgen zag in stoelenvlechten een betere toekomst en is vertrokken. Ook dit ervaren wij als positief, tenslotte is hij op deze wijze de vicieuze cirkel van extreme armoede uitgekomen en draagt datgene wat hij in onze gemeenschap geleerd heeft uit onder zijn eigen kring. 

Jongeren uit de onderste laag van de samenleving. Hiervoor konden zij terecht op Here Bugu, waar een werkplaats, lasapparatuur, elektriciteit, toiletten en voeding aanwezig is. Door ze op Here Bugu te ontvangen maakten  zij, voor zover ze niet al op de school zitten, ook kennis met de wijze waarop we met elkaar samenwerken, communiceren en verantwoordelijkheid nemen.

In totaal zijn er 40 stoelen gemaakt (meer dan financieel eigenlijk kon, waardoor de posten onvoorzien en bijdrage aan Here Bugu er bij in zijn geschoten: waaronder o.a. vergoeding medicijnen, begeleiding voor het meedoen met de oefeningen ‘s ochtends en begeleiding/sturing door een van de medewerkers van Here Bugu). De combinatie van dagopening, oefeningen in samenwerken, hygiëne , moraliteit en het stoelenmaken plus elke dag samen eten was de succes formule. Daarin waren ook de leraren leerlingen. Dankzij deze werkervaring hebben zij niet alleen Here Bugu 40 stoelen geleverd, maar ook kennis kunnen maken met de cultuur op Here Bugu.

Sommige ouders hebben Baba gebeld of we ook konden helpen met de eerste investering (materiaal en gereedschap kopen). Dit heeft Baba niet gedaan. De jongens wilden er allemaal ook één mee naar huis nemen. Ook dit heeft Baba niet gedaan.

Vijf jongens zijn aan de slag gekomen en hebben hun eigen basisspullen kunnen kopen.

 

Alle jongens waren verdrietig toen het over was en zijn nog 5 dagen blijven rondhangen. Daarbij kregen we heel veel positieve reacties uit de omgeving. Er is al een wachtlijst voor volgende cursus

Verantwoording financieel

Raming en verantwoording € 2000,- ( aangevuld met gift van ander fonds)
Materiaal: ijzer, lasbroden, diesel voor lasgenerator begroot   resultaat
 €    575,00 40 stoel:  €    1.030,00
vergoeding 3 vakkrachten/opleiders, 32 dagen   €    440,00    €        440,00
1 maaltijd per dag, 19 personen, 32 dagen   €    465,00 25 pers:  €        425,00
transport materiaal en personen   €    110,00    €        105,00
onvoorzien: (10%)  €    153,00    €                 –  
Onkosten Here Bugu   €    257,00    €                 –  
Totaal   € 2.000,00    €    2.000,00

Verantwoording: Omdat er aanzienlijk meer stoelen zijn gemaakt dan geraamd, is de inkoop van materialen hoger uitgevallen: geen 20 maar 40 stoelen. Dit is vooral ten koste gegaan van de reguliere kosten van Here Bugu (huisvesting, elektra, water, begeleiding, gebruik speelmaterialen etc.)

Nieuw plan volgende zomervakantie 2017

Het succes van dit project heeft ons ertoe gebracht om het project volgend jaar in de zomervakantie te herhalen. Dan een groep van jongens én meisjes waarbij we dan ook geld reserveren om de deelnemers in de gelegenheid te stellen om enig materiaal in te kopen als ‘startkapitaal’. Lassen kan eventueel op Here Bugu. De stoelen, manden en tassen worden dan verkocht aan de opgeleide leerlingen voor een vriendenprijs met het eerste verdiende loon! Wij gaan kijken wat er volgend jaar mogelijk is.

30 tot 35 kinderen, jongens en meisjes
opleiding in stoelen matten, tassen en manden vlechten plus algemene vorming.
3 maanden in de zomervakantie met 5  leraren. 
kosten € 4.000,00 (€ 115,00 per kind)