Categorie archief: Geen categorie

winterfair

Zaterdag 9 december kunt u ons vinden op de Winterfair op de Brink in Muiderberg. Deze keer zal vooral het project Here Bugu in Mali worden uitgelicht. Kom even langs tussen 16:00 en 20:00 uur en we praten u bij over de ontwikkelingen bij de VOMM en haar projecten.

De nieuwe krant is uit!

In juli is de nieuwe VOMM-krant verschenen. Hij wordt huis aan huis in Muiden en Muiderberg bezorgd. Ook de leden buiten deze twee kernen krijgen de krant toegezonden.

Toch gemist of al weggedaan en wil u nog een bericht nalezen klik dan op Juli 2017

Wandelen voor Water 2017

Dit jaar deden helaas niet alle scholen uit Muiden en Muiderberg mee aan Wandelen voor Water. Toch waren er zo’n 140 kinderen op de been en ook nog eens 12 leerkrachten of vrijwilligers actief op donderdag 23 maart.

Thuis hadden de leerlingen van de bovenbouw ouders, grootouders, buren en kennissen bezocht om zich te laten sponsoren voor de Wandeling langs de Dijkweg en de Noordpolderweg. Het uiteindelijke resultaat is: € 4.433,25.

Het bestuur van de Westerveld Conservation Trust, dat het werk in Kenia uitvoert, vindt deze opbrengst fantantisch. En wij ook.

De kinderen van de basisscholen gaan wandelen

Op donderdag 23 maart gaan de kinderen van de bovenbouw van de basisscholen uit Muiden en Muiderberg wandelen voor Imibirikani (Kenia).
Om de droogte en dus ook de dorheid van het land tegen te gaan, zullen er nog meer trenches (diepe brede sloten) gegraven worden aan de voet van de Kilimanjaro. Het is bedoeling dat het regenwater daarin achterblijft en in de bodem wordt opgenomen. Groei van gras, struikgewas en bomen zal het gevolg zijn. De bewoners van de Imbirikani Group Ranch kunnen daardoor meer vee houden en zelf voor hun watervoorziening zorgen. klik hier voor meer informatie

Krijgt u een potentiële wandelaar aan de deur met het verzoek hem/haar te sponsoren? Doe dit ook ruimhartig. Het is niet voor hun eigen belang, maar voor dat van mensen (en ook kinderen) die dagelijks enorm moeten inspannen om aan voldoende

wvw 2016

water te komen.

 

Wij, als VOMM, zijn u dankbaar. Maar wij hebben ook bewondering voor de leerkrachten van de scholen, die zich wederom belangeloos inzetten, en de ouders die als begeleider meelopen.

ALV 2017 1 maart

Op 1 maart werd de algemene vergadering gehouden in het Kunstgebouwtje in Muiden. Ondanks dat het bezoek niet in grote getale aanwezig was, werd er flink gediscussieerd. Het bestuur kent nu drie nieuwe leden: Henry Deuling als penningmeester, Trudi van Dorssen als projectleider en Swantje Tieken als actieleider. Ook hebben we binnen het bestuur afscheid genomen van Yvonne Vriend, die jarenlang de penningen onder haar hoede had.

Naast de gebruikelijke verslagen en de begroting werd ruim tijd gereserveerd voor het verslag doen van de projecten. In het bijzonder het verslag van Marie-Christine Allaer namens de Westerveld Conservation Trust die in Kenia actief is m.b.t. het irrigeren van het land t.b.v. de Massai in Kenia. Het project heeft meer geld nodig om zoveel mogelijk land te kunnen irrigeren.

Het project van Here Bugu in Mali was al aan de orde gekomen op de informatieavond bij Gieling. Bij onze bijdrage werd uitvoerig stilgestaan. Zie ook elders op deze site onder het menu projecten.

Nepal was ook al op de informatieavond besproken, maar wat er nu met onze bijdrage gedaan is was toen nog niet duidelijk. Het bedrag is besteed aan het verstrekken van microkredieten aan vrouwen die op hun landjes vee gaan houden en zaden gaan inkopen. Een en ander wordt zorgvuldig en openbaar bijgehouden. Daarvan liet onze projectleider duidelijk foto’s zien.

Het concept verslag van de ALV van 1 maart 2017 is hier te openen.

VOMM op Swing op de Brink

Tijdens het jaarlijkse muziekfestijn (3 september) op de Brink zal dit jaar de VOMM present zijn met een eigen tent.

Dé gelegenheid voor een ‘meet and greet’. We stellen iedereen in staat om een Guatemalteeks ‘ontzorgpoppetje’ te maken of te kopen.

ontzorgpoppetje De eerste producties van enkele bestuursleden.

ontzorgpoppetje
De eerste producties van enkele bestuursleden.

 

In de bergdorpjes van Guatemala gebruiken ze een poppetje waaraan je je probleem kunt vertellen. Voordat je naar bed gaat vertel je jouw probleem aan het zorgenpoppetje,  leg dan het poppetje onder je kussen. Tijdens je slaap zorgt het zorgenpoppetje ervoor dat je problemen verdwijnen!
Het is dus eigenlijk een ‘ontzorgpoppetje’.

VOMM ondersteunt project in Mali

Het in 2009 opgerichte leef-, werkgemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) krijgt van de VOMM een bijdrage voor onderwijs aan de kinderen, die daar les krijgen in kleinere klassen dan in de staatsscholen. Het is opgericht door de Malinees Baba Traoré en de Nederlandse Yvonne Gerner.
Het project werkt aan een duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van extreem armen. De stichting tracht door opleiding en betaald werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken.
In Mali is sprake van een groeiende ongelijkheid tussen arm en “rijk”. Dit drijft de allerarmsten, en met name de jeugd, in een isolement van waaruit zij steun zoeken bij- en doelwit worden van radicale organisaties. Lees verder

Wandelen voor Water – het resultaat

De laatste envelopjes van de lopers van Wandelen voor Water 2016 zijn ontvangen.
En het resultaat mag er wezen: € 5.071,64.
Binnenkort zullen wij het irrigatieproject in Imbirikani van de Westerveld Conservation Trust in Kenia kunnen verblijden met een grote bijdrage uit Muiden/Muiderberg.
Wij danken alle gulle gevers, de lopers, de begeleiders en de leerkrachten van de scholen voor hun bijdrage aan deze succesvolle actie.

Wilt u meer informatie over het project of het irrigatieprincipe klik dan hier