ALV 2017 1 maart

Op 1 maart werd de algemene vergadering gehouden in het Kunstgebouwtje in Muiden. Ondanks dat het bezoek niet in grote getale aanwezig was, werd er flink gediscussieerd. Het bestuur kent nu drie nieuwe leden: Henry Deuling als penningmeester, Trudi van Dorssen als projectleider en Swantje Tieken als actieleider. Ook hebben we binnen het bestuur afscheid genomen van Yvonne Vriend, die jarenlang de penningen onder haar hoede had.

Naast de gebruikelijke verslagen en de begroting werd ruim tijd gereserveerd voor het verslag doen van de projecten. In het bijzonder het verslag van Marie-Christine Allaer namens de Westerveld Conservation Trust die in Kenia actief is m.b.t. het irrigeren van het land t.b.v. de Massai in Kenia. Het project heeft meer geld nodig om zoveel mogelijk land te kunnen irrigeren.

Het project van Here Bugu in Mali was al aan de orde gekomen op de informatieavond bij Gieling. Bij onze bijdrage werd uitvoerig stilgestaan. Zie ook elders op deze site onder het menu projecten.

Nepal was ook al op de informatieavond besproken, maar wat er nu met onze bijdrage gedaan is was toen nog niet duidelijk. Het bedrag is besteed aan het verstrekken van microkredieten aan vrouwen die op hun landjes vee gaan houden en zaden gaan inkopen. Een en ander wordt zorgvuldig en openbaar bijgehouden. Daarvan liet onze projectleider duidelijk foto’s zien.

Het concept verslag van de ALV van 1 maart 2017 is hier te openen.