Uitgelicht bericht

Welkom op de website van de VOMM

De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg bestaat al vanaf 1981. Door de vrijwillige inspanning van stads- en dorpsgenoten worden kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gereäliseerd.
Door acties te organiseren t.b.v. fondsenwerving en door persoonlijke contacten bieden mensen uit Muiden en Muiderberg hulp aan mensen in arme landen. De steun gaat dus rechtsstreeks naar de mensen die hem hard nodig hebben.

Per 1 januari 2008 is de VOMM aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). (RSIN: 816122027)
Hierdoor zijn uw giften aan de VOMM fiscaal aftrekbaar.

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 14 maart zal in de Rijver om 20:30 uur de jaarlijkse ALV plaatsvinden.

Op de agenda staan de verantwoordingen van de activiteiten van de VOMM in algemene als in financiële zin. De projecten in Nepal en Mali zullen door de projectleiders nader toegelicht worden.
De bestuurssamenstelling zal wijzigen. We nemen afscheid van Liesbeth van DIest als secretaris. Deze functie zal na goedkeuring van de ALV worden ingevuld door Fred Kortekaas.
We hopen alle leden te ontmoeten.
Door hieronder te klikken opent u de stukken: 
0. uitnodiging ALV 2018
3. 2017-03-01 ALV Notulen concept
4. Verslag secretaris 2017
5. VOMM jaarrekg. 2017 + begroting 2018
6. VOMM verslag kascommissie 08-02-18

winterfair

Zaterdag 9 december kunt u ons vinden op de Winterfair op de Brink in Muiderberg. Deze keer zal vooral het project Here Bugu in Mali worden uitgelicht. Kom even langs tussen 16:00 en 20:00 uur en we praten u bij over de ontwikkelingen bij de VOMM en haar projecten.

Wandelen voor Water 2017

Dit jaar deden helaas niet alle scholen uit Muiden en Muiderberg mee aan Wandelen voor Water. Toch waren er zo’n 140 kinderen op de been en ook nog eens 12 leerkrachten of vrijwilligers actief op donderdag 23 maart.

Thuis hadden de leerlingen van de bovenbouw ouders, grootouders, buren en kennissen bezocht om zich te laten sponsoren voor de Wandeling langs de Dijkweg en de Noordpolderweg. Het uiteindelijke resultaat is: € 4.433,25.

Het bestuur van de Westerveld Conservation Trust, dat het werk in Kenia uitvoert, vindt deze opbrengst fantantisch. En wij ook.

De kinderen van de basisscholen gaan wandelen

Op donderdag 23 maart gaan de kinderen van de bovenbouw van de basisscholen uit Muiden en Muiderberg wandelen voor Imibirikani (Kenia).
Om de droogte en dus ook de dorheid van het land tegen te gaan, zullen er nog meer trenches (diepe brede sloten) gegraven worden aan de voet van de Kilimanjaro. Het is bedoeling dat het regenwater daarin achterblijft en in de bodem wordt opgenomen. Groei van gras, struikgewas en bomen zal het gevolg zijn. De bewoners van de Imbirikani Group Ranch kunnen daardoor meer vee houden en zelf voor hun watervoorziening zorgen. klik hier voor meer informatie

Krijgt u een potentiële wandelaar aan de deur met het verzoek hem/haar te sponsoren? Doe dit ook ruimhartig. Het is niet voor hun eigen belang, maar voor dat van mensen (en ook kinderen) die dagelijks enorm moeten inspannen om aan voldoende

wvw 2016

water te komen.

 

Wij, als VOMM, zijn u dankbaar. Maar wij hebben ook bewondering voor de leerkrachten van de scholen, die zich wederom belangeloos inzetten, en de ouders die als begeleider meelopen.

ALV 2017 1 maart

Op 1 maart werd de algemene vergadering gehouden in het Kunstgebouwtje in Muiden. Ondanks dat het bezoek niet in grote getale aanwezig was, werd er flink gediscussieerd. Het bestuur kent nu drie nieuwe leden: Henry Deuling als penningmeester, Trudi van Dorssen als projectleider en Swantje Tieken als actieleider. Ook hebben we binnen het bestuur afscheid genomen van Yvonne Vriend, die jarenlang de penningen onder haar hoede had.

Naast de gebruikelijke verslagen en de begroting werd ruim tijd gereserveerd voor het verslag doen van de projecten. In het bijzonder het verslag van Marie-Christine Allaer namens de Westerveld Conservation Trust die in Kenia actief is m.b.t. het irrigeren van het land t.b.v. de Massai in Kenia. Het project heeft meer geld nodig om zoveel mogelijk land te kunnen irrigeren.

Het project van Here Bugu in Mali was al aan de orde gekomen op de informatieavond bij Gieling. Bij onze bijdrage werd uitvoerig stilgestaan. Zie ook elders op deze site onder het menu projecten.

Nepal was ook al op de informatieavond besproken, maar wat er nu met onze bijdrage gedaan is was toen nog niet duidelijk. Het bedrag is besteed aan het verstrekken van microkredieten aan vrouwen die op hun landjes vee gaan houden en zaden gaan inkopen. Een en ander wordt zorgvuldig en openbaar bijgehouden. Daarvan liet onze projectleider duidelijk foto’s zien.

Het concept verslag van de ALV van 1 maart 2017 is hier te openen.

terugblik op Mali en Nepal bij Gieling

In een sfeervolle omgeving werden we met open armen ontvangen door de medewerker van Gieling.  Zij had al tafels voor uitstalling van allerlei spulletjes uit Nepal en Mali.

Als eerste beet Ingrid Janszen de spits af. Zij had enkele jaren in Mali gewerkt en kwam daar in contact met het project Here Bugu. stoelenprojectBaba Traoré en Yvonne Gerner zijn op een hele speciale manier een project gestart waar gewerkt, geschoold, geleefd en gespeeld wordt. Iedereen van jong tot oud, en van leraar tot leerling begint de dag met een spel of bewegingsoefening. Midden in de Sahel zijn plantages aangelegd, wordt energie gewonnen uit zon en wind, wordt gekookt op zonne-energie.
Met financiële hulp van de VOMM is een stoelenmattencursus gegeven. Daar hebben 24 cursisten aan hebben deelgenomen. Enkele zijn nu een eigen bedrijfje gestart. Als u het project wilt volgen kijk dan op de Facebookpagina van de stichting Rondom Baba

Na de pauze was het woord aan Berend Jan Kroese. Hij was van november tot april in Nepal. En was te gast bij Krishna, onze contactpersoon ter plaatse. Berend Jan schetste het leven in Nepal,  waar deze witte man zich steeds weer verbaasde over de gewoontes en het korte-termijn-denken.
Aan de hand van een aantal foto’s vertelde hij over de tevredenheid van de Nepalese jeugd, Het harde werken om voor je eigen bestaan te zorgen en dat van je ouders. De gebruiken bij een huwelijk, de consequenties van de verschillende kasten en nog veel meer.

ochtendgymbalspel

Als docent lichamelijke oefening gaf hij ook les aan de lokale jeugd. Op de foto’s is het verschil in didactiek duidelijk zichtbaar.

Het was een goede bijeenkomst en we hebben kunnen zien dat onze financiële bijdrage goed terecht kwam/komt. Met dank aan de sprekers en de gastheer die zijn zaal om niet ter beschikking stelde.

Info avond bij Gieling (Muiden)

affiche-novjpg-2016Komt allen op de informatieavond over Nepal en Mali. We hebben twee interessante sprekers aan ons weten de te binden.

Berend Jan Kroesen heeft een half jaar als vrijwilliger gewerkt in het gebied van ons project in Nepal – Namjung. Hij heeft voor de klas gestaan van de lokale school en gewerkt aan de wederopbouw na de aardbeving.

Ingrid Janszen is bestuurslid van de stichting Rondom Baba, welke het project in Mali in de buurt van de grote stad Mopti ondersteunt. Zij is afgelopen zomer op bezoek geweest in Here Bugu. Daar heeft ze het werk en leven kunnen ervaren, proeven en ruiken. Zij vertelt over het werk van Baba Traoré en Yvonne Gerner.

Wij hopen u woensdag 16 november om 20:00 uur te ontmoeten bij Stadscafé Gieling, Weesperstraat 82, 1398 XZ Muiden