Uitgelicht bericht

Welkom op de website van de VOMM

De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg bestaat al vanaf 1981. Door de vrijwillige inspanning van stads- en dorpsgenoten worden kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gereäliseerd. Door acties te organiseren t.b.v. fondsenwerving en door persoonlijke contacten bieden mensen uit Muiden en Muiderberg hulp aan mensen in arme landen. De steun gaat dus rechtstreeks naar de mensen die hem […]

VOMM op de GoedeDoelenMarkt

Op zaterdag 15 juni zal VOMM vertegenwoordigd zijn op de Goede Doelen Markt op het Julianaplein te Bussum. Van 13:00 tot 16:00 uur zullen bestuursleden u nader informeren  omtrent onze projecten in Ghana, Nepal en Mali.

€ 6014.80,- voor Wandelen voor Water

  Op donderdag 21maart liepen de schoolkinderen van de vier basisscholen in de voormalige Gemeente Muiden weer langs de Noordpolderweg en de Dijkweg een 10 km wandeling tussen Muiden en Muiderberg. De sponsorloop voor een waterproject in Mali – West-Afrika – leverde maar liefst € 6014,80 op. Zie voor meer informatie bij projecten Here Bugu. […]

21 maart Wandelen voor Water voor Mali

Op donderdag 21 maart d.j. lopen de schoolkinderen van de basisscholen in de voormalige Gemeente Muiden de jaarlijkse sponsoorloop Wandelen voor Water langs de Noordpolderweg en de Dijkweg tussen Muiden en Muiderberg. zie persbericht WvW 2019 De kinderen lopen dit jaar voor een waterproject in het woestijnachtige Mali, waar aan en irrigatiesysteem gewerkt wordt voor […]

ALV 27 februari om 20:30 uur in de Rijver

Beste leden en andere geïnteresseerden, Eind van de maand vindt de ALV plaats. Voor de pauze zullen we de formele agendapunten behandelen, na de pauze de verslagen van de contactpersonen over hun project.   De stukken, notulen vorige ALV, secretarieel en financieel verslag, kunt u vinden het menu ANBI. Wij zien u graag in de […]

Nieuw VOMM project

Sinds de bestuursvergadering van november 2018 hebben we via skype gesproken over het project ‘The Green Clinic’ in Atsiekpoe in Ghana. In Ghana zat Cindy Noordermeer achter de laptop en zij lichtte het project van de bewoners van Atsiekpoe, een afgelegen dorp aan de Volta rivier. Als gevolg van hun isolement willen de bewoners graag […]